Pódiové dosky - Dlžka - 200cm

RYCHLÉ  ZOSTAVENIE

redukcia noh na aprox. 60% vďaka principu noh 4-2-2-1

MONTÁŽ BEZ NÁRADIA

zasunete nohu, otočíte madlo. spojíte desky otočíte táhlo,... 

FLEXIBILNÝ SYSTÉM

nivtec dosky sú nielen pre samotné pódium, ale pre schody, pojezdová pódia, rampy pre invalidy, nájazdové mosty pre techniku.