nohy pre špeciálne výšky vo spojení s Layher systémy - Typ nivelacie - Nohy +/- 3cm