diagonálné vzpery a podpery pre pódiové nohy - Dlžka - 200cm

Každé pódium si vyžaduje stabilitu. Tú možno zabezpečiť na nohách do výšky približne 60 cm. Pri výške 80 cm a viac musí byť pódium "navíjané", t. j. musia sa použiť diagonálne vzpery, aby sa zabezpečilo jeho spevnenie a zostalo odolné voči pohybu, ktorý môže byť spôsobený napríklad folklórnymi skupinami alebo inými zdrojmi pohybu. Vetranie je požiadavkou pri vyšších pódiách alebo väčších pódiách vo všeobecnosti. Odporúča sa aj pri nerovnom teréne, kde nie je zaručená 100 % stabilita podkladu. Na vyrovnanie nerovností môžete použiť diletační šrouby u nivelačných noh alebo spindle takzvaného šrubovitého vretena, nejde však len o stabilitu zhora nadol, ale aj o horizontálny pohyb.