Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 • 1. Bevezetés
 • 2. A Honlap használata, rendelés
 • 3. Fizetés, szállítás
 • 4. Elállás joga
 • 5. 30 napos visszavásárlási garancia
 • 6. Jótállás
 • 7. Kellékszavatosság
 • 8. Termékszavatosság
 • 9. Visszaküldés
 • 10. Tulajdonjog fenntartása
 • 11. Személyes adatok védelme
 • 12. Adatkezelési nyilatkozat
 • 13. Hírlevél
 • 14. Jogorvoslat
1. Bevezetés

Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről a HDT SK s.r.o..-re mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a  HDT SK s.r.o.-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a www.nivtec.ro honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés. 3) pontja alapján fogyasztónak minősül.

Eladó adatai:
Cégnév: HDT SK s.r.p.
Cég székhelye: Borekova 37, Bratislava, Szlovákia

Telefon: +421 (0) 910 870 006, +420(0) 910 870 000
Eladó email címe: info@nivtec.ro
Nyilvántartásba-vételi szerv: Pozsony I. Járásbíróság Kereskedelmi Cégjegyzéke, Részleg: Sro, Betétszám: 31546/B
Statisztikai szám: 35884088
EU adószám (közösségi adószám): SK2021817105

A Felek közötti szerződés és az ÁSzF nyelve: Magyar, a többi nyelvre lefordított változat tájékoztató jellegű. A jelen ÁSzF 15.5.2019 érvényesek Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevő az Üzletben és a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

Tárhely szolgáltató:
Cégnév: EVici webdesign s.r.o
E-mail: sales@upgates.com
https://www.upgates.cz/a/ochrana-osobnich-udaju

2. A Honlap használata, rendelés

A Honlapon történő megrendelés feltétele Vevő érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezés. A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett szereplő összegben kifejezve. Az oldalon feltüntetett képek csak illusztratív jellegűek. Nem vonnak maguk után semmilyen következményeket.

Akciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár felett. Vevő a megrendelni kívánt termékeket a "Kosárba" ikonnal helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható.
 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
Megrendelés esetén Vevő megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. Az adatbeviteli hibák javítására a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomása előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő megrendelés után észlel hibát, azt Eladónak e-mailben, vagy telefonon jelezheti.
 

Visszaigazolás:
A "Megrendelés elküldése" ikonra kattintva Vevő megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésről. Eladó a rendelést e-mailben, vagy telefonon jelenti készre Vevőnek.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Vevőnek. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Eladó jogosult előleget kérni Vevőtől azon termékekre, amelyeket kifejezetten Vevő rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.

3. Fizetés, szállítás

Vevő a következő fizetési módok közül választhat: utánvét, Eladó bankszámlájára történő előre utalás, csak megrendeléssel történő előre fizetés fogadható el. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől.
A szállítást (a HDT SK-től) az ügyfél saját költségén biztosítja!

4. Elállás joga

B2B partnerek követik a szerződést. A lakossági ügyfél a következő jogokkal rendelkezik:

Az 2014. június 13-tól életbe lépett 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő tizennegyedik munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. Eladó köteles Vevő által megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, de Eladó jogosult Vevő által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

Vevő a következő esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • a termék a személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő. >>> Nivtec!

 • a termék a vásárló igényei szerint lettek személyre szabva, ide tartozik a méteráru is (méretre vágható kábelek, láncok, stb.)

 • nem minősül fogyasztónak (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy - Ptk. 685.§ d) pont).
5. 30 napos visszavásárlási garancia

B2B partnerek követik a szerződést. A lakossági ügyfél a következő jogokkal rendelkezik:

A 4. pontban részletezett elállási jogot az Eladó 30 naptári napra hosszabbítja meg abban az esetben, ha Vevő a terméket az átvételtől számított 30. naptári napon belül visszajuttatja az Eladó által meghatározott címre, eredeti csomagolásban, továbbértékesítésre alkalmas állapotban, a használat látható nyomai nélkül. Ezen kritériumnak meg nem felelés esetén az Eladó az értékcsökkenéssel arányos kártérítésre jogosult a visszafizetendő vételárból. Vevő nem élhet a 30 napos visszavásárlási garanciával abban az esetben, ha Eladó a terméket Vevő külön kérésére szerezte be, tehát egyébként készleten nem tartja.

6. Jótállás

Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 24 hónap jótállást vállal. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, Vevő kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Eladónak készlethiány miatt nem áll módjában a termék cseréje a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

Amennyiben Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény a jótállási jegy, vagy a HDT SK s.r.o. által kiállított számla másolatának, illetve a garanciális / reklamációs adatlap bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége Vevő-t terheli.

Reklamáció esetén:

A reklamációját a termék szervizközpontunkba való beérkezése után fogjuk elindítani. Miután szakembereink megvizsgálják a visszaküldött terméket, eldöntik, hogy javítsák, vagy kicserélik-e (függően a meghibásodástól).
A következő lépéseket kérjük megtenni:

1. Nyomtassa ki, illetve töltse ki a "Garanciális/ reklamációs adatlap"-ot és küldje el a info@nivtec.ro címre.

2. A HDT SK reklamációs központja visszaigazolja kérelmét és e-mailben jelzi az ügyintézés számát.
3. Csomagolja vissza a terméket a lehető legjobban.
4. A csomagba rakja bele a számla kinyomtatott másolatát, valamint a kinyomtatott reklamációs adatlapot. Amennyiben ezt nem teszi meg,
a folyamat lelassulhat, ugyanis a beérkezett termék beazonosítása megnehezedik.
5. A csomagot egy futár segítségével küldje vissza az alábbi címre:


HDT SK s.r.o.
Servis nivtec
Borekova 37 
82106 Bratislava
Slovenská republika

Jótállási igény nem érvényesíthető:

a) Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén

b) Karbantartási - tisztítási munkák esetén.

c) Nem a HDT SK szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra.

7. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni.

Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról Vevő egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vevő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt

8. Termékszavatosság

Vevő a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Vevő e jogosultságát elveszti.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vevő nem érvényesíthet.

9. Visszaküldés

Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, 30 napos visszavételi garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. A termék szállítási költsége elállás, 30 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Vevő-t terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet, valamint a ''vásárlástól való elállás'' oldalon feltüntetett formanyomtatványt. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal (GLS, DHL) küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

Elállás és 30 napos pénz-visszafizetési garancia esetén a terméket erre a címre kell eljuttatni:

HDT SK s.r.o.
Borekova 37
82106 Bratislava
SLOVAKIA

10. Tulajdonjog fenntartása

A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Vevő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

11. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

12. Adatkezelési nyilatkozat

A nyilatkozat szövegének eléréséhez kattintson IDE .

13. Hírlevél

Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. Vevő a hírlevél szolgáltatás tematikai tárgyát szabadon módosíthatja, vagy le is iratkozhat róla.

14. Jogorvoslat

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím:HDT SK s.r.o., Borekova 37, 82106 Bratislava, Szlovákia
Telefonszám: 0910870006
Email cím: info@nivtec.ro

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Olyan jogviták esetén, ahol Vevő és Eladó nem találnak megoldást, Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület elérése:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Eladó kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.

Vevő jogosult a felmerült jogvitáját az EU online vitarendezési fórumán keresztül intézni.
(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU)
A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, Eladó ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Basic GDPR Information

Shop owner: HDT SK s.r.o

Adresa: Borekova 37, 82106 Bratislava
IČO: 35884088

HDT SK handles your personal data with care as defined in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as GDPR) and Act No. 18/2018 Coll. on Personal Data Protection and on changes and supplements to some acts (hereinafter referred to as the “Personal Data Protection Act”). HDT SK as the Controller is obliged to make certain information accessible on its website to the data subject (natural person whose personal data are being processed). Apart from its identification, contact data and the Data Protection Officer contact data, the public authority shall be obliged to make the data found in the bookmarks to the left accessible.

Within the meaning of Art. 24 of the GDPR Regulation and Section 31 of the Personal Data Protection Act, the Controller has adopted appropriate technical, organizational, personnel and security measures and safeguards that take into account, in particular:

 • the principles of personal data processing, such as lawfulness, fairness and transparency, limitation and compatibility of the purposes of the processing of personal data, minimization of personally identifiable information, its pseudonymization and encryption as well as integrity, confidentiality and accessibility;

 • the principles of necessity and proportionality (also applicable to the scope and amount of processed personal data, the retention period and access to the personal data of the data subject) of the processing of personal data in relation to the purpose of the processing operation;

 • the nature, scope, context and purpose of the processing operation;

 • resilience and recovery of personal data processing systems;

 • instructing authorized persons working for the Controller;

 • taking measures to identify the personal data protection breach without undue delay and to promptly inform the supervisory authority and the person responsible;

 • adopting measures to ensure the correction or erasure of incorrect data or the realization of other rights of the person concerned;

 • the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons (in particular the accidental or unlawful destruction of personal data, the loss or alteration of personal data, the misuse of personal data - unauthorized access or unauthorized disclosure, risk assessment with regard to origin, nature, likelihood and seriousness of risk related to processing and identifying best risk mitigation strategies).

team HDT SK, safety contact: 0910 870 006, info@nivtec.ro